Ons team – TandartsPraktijk Rene Dekker – Zeewolde

Ons team

Tandartspraktijk R.J.Dekker werkt met teamleden die ieder een eigen functie vervullen. Zo kunnen wij u alle tandheelkundige zorg verlenen. In onze praktijk wordt u, in principe, door een vaste behandelaar geholpen.

Ons team bestaat uit:

Rene Dekker
Tandarts
[differentiaties]
Werkzame dagen  ma / di / wo / do

Ingeschreven in het vakgerelateerde kwaliteitsregister
Lid van een vakgerelateerde beroepsvereniging
[Gevolgde na- en bijscholing in afgelopen kalenderjaar [aantal] uur, waarvan [aantal] uur bij door het kwaliteitsregister goedkeurde trainingen.]
Big-registratienummer: 19020595502
Relatie tot de praktijk: Eigenaar

Anita Buitink
Tandarts assistent
Werkzame dagen  di / do

Hanneke Huijskes
Tandarts assistent
Werkzame dagen  ma / wo